ارتقای زمینه‌های همکاری محیط زیست و مرزبانی ایلام در راستای جلوگیری از تخلفات شکار وصید غیر مجاز در مناطق مرزی

ارتقای زمینه‌های همکاری محیط زیست و مرزبانی ایلام در راستای جلوگیری از تخلفات شکار وصید غیر مجاز در مناطق مرزی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات