دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم

http://www.bananews.ir/بنانیوز- دومین جشنواره بین المللی راه ابریشم، ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۰ توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، و دبیرخانه دائمی جشنواره راه ابریشم و تحت حمایت سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اهداف و محورهای اصلی جشنواره عبارتند از:

اهداف جشنواره دوم:

بررسی اهمیت و جایگاه توریسم، اکوتوریسم و ژئوتوریسم در کشورهای مسیر راه ابریشم

ایجاد فضای هم اندیشی برای صاحب نظران و پژوهشگران داخلی و خارجی در حوزه گردشگری

بررسی و تبیین نقش گردشگری در توسعه راه ابریشم

شناسایی موانع موجود در خصوص توسعه گردشگری میان ایران و کشورهای راه ابریشم و ارائه راهکار برای رفع موانع فوق *

بررسی و معرفی پتانسیلها و توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری صنعت گردشگری در کشورهای مسیر راه ابریشم

شناسایی نقش و جایگاه ایران درفرهنگ و هویت راه ابریشم

بررسی نقش فضاهای گردشگری باستان شناسی در همگرایی فرهنگی بین ایران و کشورهای مسیر راه ابریشم

تلاش در جهت شناساندن و بهره برداری از جاذبه های فرهنگی، هنری و گردشگری ایران و کشورهای این مسیر *

بررسی فرصتهای گردشگری موضوعی(صنعتی، فرهنگی، سلامت و ...) کشورهای راه ابریشم

محورهای اصلی همایش:

نقش و جایگاه ایران در هویت تاریخی و فرهنگی راه ابریشم

توسعه گردشگری راه ابریشم، فرصتها و چالشها

نقش تور اپراتورهای کشورهای راه ابریشم در جهت سازماندهی گردشگری این مسیر

نقش گردشگری در توسعه اقتصادی کشورهای راه ابریشم

اکو توریسم و ویژگیها و جاذیه های طبیعی مسیر راه ابریشم

نقش بازاریابی و تبلیغات در توسعه گردشگری کشورهای راه ابریشم

نقش توسعه ناوگان حمل و نقل و تاثیر آن بر گردشگری کشورهای راه ابریشم

نقش مجتمع های خدماتی – رفاهی و مراکز اقامتی در توسعه گردشگری کشورهای راه ابریشم

موقعیت ترانزیتی مسیر راه ابریشم و نقش آن در توسعه گردشگری

نقش بنگاه های اقتصادی دولتی و غیر دولتی در توسعه گردشگری راه ابریشم

نقش گردشگری در فرآیند همگرایی فرهنگی کشورهای راه ابریشم

نقش حوزه تمدنی کشورهای راه ابریشم در همکاریهای حوزه گردشگری

نقش و جایگاه فناوری مجازی و بانکهای اطلاعاتی در توسعه گردشگری راه ابریشم

نقش فضاهای گردشگری باستانی در همگرایی فرهنگی و گردشگری کشورهای راه ابریشم

[اطلاعات کامل کنفرانس] [فرم ثبت نام در جشنواره]

    نظرات