عبور مسکن از قاعده دهه ۸۰

در حالی‌که میانگین قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در تیرماه امسال به مرز ۲۱ میلیون تومان رسید در این ماه میانگین قیمت فروش هر مترمربع از واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع به ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. محاسبات همچنین نشان می‌دهد در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع از آپارتمان‌های نقلی فروش رفته در بازار مسکن شهر تهران در تیرماه (واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع) ۲۷ درصد کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع از کل آپارتمان‌های فروش رفته در بازار معاملات مسکن شهر تهران بوده است، این میزان در مورد میانگین قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان ۶۰‌تا‌۸۰ مترمربعی به ۱۱ درصد کمتر از میانگین قیمت هر مترمربع از کل آپارتمان‌های فروخته شده در بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه رسیده است. نسبت دیگری که هم اکنون در بازار معاملات مسکن شهر تهران به لحاظ تغییرات قیمتی واحدهای مسکونی ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات