نقش زيرساختي  صنعت برق در رونق صنايع

نقش زيرساختي صنعت برق در رونق صنايع

به گزارش پايگاه خبري توانير ، استاندار مركزي در اين مراسم ضمن تقدير از تلاش هاي كاركنان ساعي صنعت برق گفت:با افتتاح اين پروژ ه ها ؛گا م بلندي در راستاي پيشرفت استان برخواهيم داشت.

سيد علي آقا زاده افزود:صنعت برق با حمايت ايجاد نيروگاه هاي كوچك  خصوصي در بخش هاي مختلف مي تواند كمك تاثير گذاري به دولت  كند.
وي تصريح كرد: بسيار خرسنديم صنعت برق استان در نقاط مختلف موجبات تقويت زيرساخت ها و شكوفايي استان را فراهم مي سازد.
آقا زاده با بيان اينكه استان مركزي ،استان صنعتي است و زير ساخت برق مي تواند در رونق و توسعه صنايع ديگر نقش مهمي داشته باشد
لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات