چشم پوشی شهرداری بر تخلفات ساخت و سازها؛ افزایش تخلفات ساخت و ساز در شهر ایلام

چشم پوشی شهرداری بر تخلفات ساخت و سازها؛ افزایش تخلفات ساخت و ساز در شهر ایلام

علی‌محمد نوری شهردار منطقه یک ایلام، با بیان اینکه برای صدور پروانه، دارای یک سیستم متمرکز شهری هستیم، گفت: در خصوص ملک مذکور تقاضای تغییر کاربری توسط مالک اولیه زمین به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شده که کمیسیون ماده ۵ در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل می‌شود با تغییر کاربری این ملک از عمومی به مسکونی موافقت می‌کند. شهردار منطقه یک ایلام، با بیان اینکه مدتی بعد، رای کمیسیون ماده ۵ توسط شورای عالی معماری در مورد ملک مذکور تایید نمی‌شود، اظهار کرد: این اولین موردی بوده که پس از تایید کمسیون ماده ۵ توسط شورای عالی معماری رد می‌شود که دلیل رد آن اجرای طرح تفضیلی و همچنین طرح جامع شهری ایلام بوده است. شهردار منطقه یک ایلام، اظهار کرد: اخذ تعهد محضری مبنی بر این‌که مالک موظف است در آینده، در صورتی که نهاد متولی به ملک مذکور نیاز داشته باشد بدون در نظر گرفتن قیمت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات