احداث نیروگاه بدون کمک خارجی ها افتخار است

احداث نیروگاه بدون کمک خارجی ها افتخار است

استاندار مرکزی گفت: احداث نیروگاه در شرایط تحریم و بدون کمک خارجی افتخار است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات