معاون عمرانی استاندار زنجان خبر داد: مقاوم سازی خانه های روستایی در زنجان

به گزارش اخبار ساختمان، مهرداد سلطانی در جلسه ستاد مدیریت بحران زنجان در محل استانداری با بیان اینکه با توجه به تعداد جلسات برگزار شده باید طرح‌ها و نظرات متنوع ارائه شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ای که راهکار دارد در جلسات حضور داشته باشند. معاون عمرانی استانداری زنجان، با بیان اینکه برای کاهش خطر پذیری و آسیب پذیری راهکار و راه یابی مورد توجه قرار گیرد، گفت: بیش از ۵۴ درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان مقاوم سازی شده، بنابراین این آمار معیار قابل سنجش است و باید در ارائه راهکار برای کاهش خطر پذیری و آسیب پذیری معیار قابل سنجش مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات