بازدید دکتر رضا رسولی و محمد حسن عاقل منش دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت به همراه دکتر ابراهیم خوش فطرت ، ریاست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت و تعدادی از پزشکان و پرستاران از قبور شهدای مدافع سلامت در آرامستان به مناسبت روز پزشک

بازدید دکتر رضا رسولی و محمد حسن عاقل منش دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت به همراه دکتر ابراهیم خوش فطرت ، ریاست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت و تعدادی از پزشکان و پرستاران از قبور شهدای مدافع سلامت در آرامستان به مناسبت روز پزشک

بازدید دکتر رضا رسولی و محمد حسن عاقل منش دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت به همراه دکتر ابراهیم خوش فطرت ، ریاست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت و تعدادی از پزشکان و پرستاران از قبور شهدای مدافع سلامت در آرامستان به مناسبت روز پزشک
.
.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات