سهولت بخشي به فعاليت مجاز استخراج كنندگان رمز ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي،مهندس محمد اله داد در جلسه مشترك سازمان صنعت ،معدن و تجارت و شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي با موضوع شرايط تامين برق متقاضيان استخراج رمز ارزها ،با بيان اين مطلب افزود: رويكرد جديد وزارت نيرو در اعطاي امتياز برق و فعاليت ماينرها به شكلي است كه بعد از اينكه صاحبان مزارع، پروانه كسب و كار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه كردند تامين برق اين مزارع قانوني در اولويت قرار گيرد.
وي بابيان اينكه بيش از 5000 ماينر غير مجاز از 61 مزرعه در استان شناسايي شدند،افزود: سازو كارقانوني جهت ادامه فعاليت اين صنايع در زمان هاي غيرپيك برق تبيين شده است.
مهندس اله داد بابيان اينكه در اقتصاد آينده دنيا، رمز ارزها نقش مهمي را خواهند داشت،افزود: بايد از زيرزميني شدن اين فعاليت ها با اجراي دستورالعمل هاي قانوني و قضايي جلوگيري كرد.
در اين جلسه مهندس داودي نماينده سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مركزي بيان كرد: ليست مجوزهاي صادر شده از سوي سازمان صمت و همچنين مكان هايي كه امكان استقرار تجهيزات مربوط به استخراج رمز ارزها وجود دارد توسط سازمان صمت شناسايي و به شركت توزيع برق ارايه خواهد شد.
در اين جلسه مقرر شد تا ظرفيتهاي خالي پست هاي مربوط به شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي از سوي شركت توزيع برق به سازمان صمت و شركت شهرك هاي صنعتي ارسال تا مطابق با پتانسيل هاي موجود نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام شود.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات