حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در سامانه تلفنی 111 سامد در او...

حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در سامانه تلفنی 111 سامد در او...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات