فعالیت روزانه ۶۷ اکیپ برای ضدعفونی معابر و اماکن/ ضدعفونی بیش از ۲۰ ...

فعالیت روزانه ۶۷ اکیپ برای ضدعفونی معابر و اماکن/ ضدعفونی بیش از ۲۰ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات