کوتاه کردن و اصلاح فرآیندها از اولویت های مهم معاونت شهرسازی شهرداری ...

کوتاه کردن و اصلاح فرآیندها از اولویت های مهم معاونت شهرسازی شهرداری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات