۴۰ درصد از ۵ هزار آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۹۹ رای قلع بنا بوده ...

۴۰ درصد از ۵ هزار آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۹۹ رای قلع بنا بوده ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات