راه اندازی رشته HSE در دانشگاه جامع علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی

راه اندازی رشته HSE در دانشگاه جامع علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات