جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص پیگیری و بررسی مسائل و مشکلات طرح اقدام ملی مسکن با حضور مقام عالی وزارت و معاونین ایشان، بنی...

جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص پیگیری و بررسی مسائل و مشکلات طرح اقدام ملی مسکن با حضور مقام عالی وزارت و معاونین ایشان، بنی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات