شروع فصل مقابله با کوخه نشینی در استان بوشهر

شروع فصل مقابله با کوخه نشینی در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر با بیان اینکه با آغاز فصل کوخه نشینی، مقابله با این امر از اولویت های اداره کل محیط زیست استان است، گفت: در این فصل به دلیل فعالیت گسترده و وسیعی که باید در مناطق حفاظت شده استان توسط محیطبانان صورت پذیرد و همچنین با توجه به کمبود نیرو،  بی شک باید همه محیطبانان سختکوش و فعال استان در این مدت حضور قاطعانه داشته باشند.

وی با تاکید بر این که روسای پاسگاه های محیطبانی و روسای ادارات شهرستانی باید موارد پشتیبانی را به خوبی مدیریت و برنامه ریزی کنند، اظهار داشت: اقدامات گسترده ای نیز در سطح استان برای هماهنگی با دیگر ارگانهای مرتبط انجام داده ایم تا در راه مقابله با کوخه نشینی، بتوانیم از همه ظرفیتهای نظامی، انتظامی و امنیتی استان بهره ببریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین با اشاره به حمایت استاندار، از تلاش این اداره برای مطرح شدن مساله مقابله با کوخه نشینی در ستاد هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خبر داد.

وی  از مشخص شدن مناطق حساس استان که در آن مناطق بیشترین کوخه نشینی انجام می شود، صحبت به میان آورد و گفت: باید مسیرها و معابر خروجی استان را نیز در این مدت جهت مقابله با کوخه نشینی به دقت رصد کنیم.

قلی نژاد در انتها گفت: تلاشهای گسترده محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست استان همچنان با قدرت و هماهنگی بیشتری برای روزهای آینده تداوم خواهد یافت و از همه شهروندان دوستدار محیط زیست استان بوشهر درخواست دارم تا با محیط بانان همکاری و مشارکت داشته باشند و از تنوع زیستی کشور و استان حفاظت شایسته تری داشته باشیم.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات