توافق های غیررسمی در بازار اجاره

تعدادی از کسانی که به دنبال خانه‌ای برای اجاره هستند، مجبور میشوند به شهرهای نزدیک بروند چرا که «قادر» به پرداخت این میزان اجاره نیستند. با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمتها تمایل به افزایش دارد اما بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اجازه نمیدهد، در این شرایط چه میتوان کرد؟ به طور قطع توافق‌های غیررسمی شکل میگیرد و به دنبال آن عدد و رقمهای صوری در متن اجاره نامه و دریافتی‌های خارج از اجاره نامه باب می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات