تجدید حیات و باز پیرایی خیابان شهید صدوقی لزوم بازآفرینی در این منطقه

تجدید حیات و باز پیرایی خیابان شهید صدوقی لزوم بازآفرینی در این منطقه

تجدید حیات و باز پیرایی خیابان شهید صدوقی لزوم بازآفرینی در این منطقه
شهردار شاهرود در صحن علنی شورا با اشاره به اینکه خیابان شهید صدوقی بیانگر هویت تجاری شاهرود در سالیان متمادی است و به همین دلیل احیای این بافت با بهترین مصالح در اولویت قرار دارد، گفت: بازار قلب شهر است و استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت در سنگفرش و انجام جداره سازی و کف سازی های لازم با توجه به آسیب پذیری بافت ضروری است.
علیرضا حاجی محمد علی با بیان اینکه تکمیل و اتمام پروژه های عمرانی در دوره های قبل از اولویت های مدیریت شهری است، افزود: تکمیل این پروژه ها در راستای منفعت عمومی و شهروندان است و تاثیر بسزایی در توسعه شهری دارد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات