سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند؛ اولین دوره ی مسابقه ی فیلم های کوتاه حداکثر سه دقیقه ای از سیاهپوش کردن و برپایی مجالس خانگی

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند؛ اولین دوره ی مسابقه ی فیلم های کوتاه حداکثر سه دقیقه ای از سیاهپوش کردن و برپایی مجالس خانگی

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزارمی کند؛ اولین دوره ی مسابقه ی فیلم های کوتاه حداکثر سه دقیقه ای از سیاهپوش کردن و برپایی مجالس خانگی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات