تصمیم گیری درباره دستمزد ۱۴۰۰ کار هرکسی نیست!

تصمیم گیری درباره دستمزد ۱۴۰۰ کار هرکسی نیست!

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است اگر دستمزد در نیمه دوم سال بازنگری شود تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه ای همراه خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

    منبع خبر

    خبرگزاری ایسنا

    خبرگزاری ایسنا

    خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

      نظرات