الزام رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در طرح اقدام ملی مسکن

الزام رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در طرح اقدام ملی مسکن

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات