تفاهم نامه همکاری های فنی و تخصصی شرکت مدیریت منابع آب...

تفاهم نامه همکاری های فنی و تخصصی شرکت مدیریت منابع آب...

تفاهم نامه همکاری های فنی و تخصصی در خصوص ابزارهای اندازه گیری آب بین شرکت مدیریت منابع آب ایران و دانشگاه علم و صنعت توسط مهندس حاج رسولیها مدیرعامل شرکت و دکتر ذاکری سردرودی رئیس دانشگاه روز دوشنبه سوم شهریورماه در دانشگاه علم و صنعت مبادله شد .

موضوع اصلی این تفاهمنامه اندازه گیری هوشمند آب در حوزه مدیریت منابع آب کشور است که شناسایی مشکلات مرتبط با اندازه گیری هوشمند آب و برنامه‌ریزی برای مرتفع سازی آنها با اقدامات دانشی علمی پژوهشی مشاور های فناورانه و آموزشی، برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت نیل به تجاری سازی و ایجاد فناوری های جدید و ارتقا و بهبود کیفیت فناوری های مورد استفاده و مورد علاقه و نیاز طرفین، شناسایی ظرفیت های فنی و تکنیکی شرکت  مدیریت منابع آب ایران و برنامه ریزی برای بهره مندی دانشجویان و فارغ التحصیلان  از تجارب و اقدامات دانشی، پژوهشی مشاور ه ای، فناورانه و آموزشی قابل تصور در صنعت از  اهداف آن  است .

همکاری و بهره برداری  مشترک از ظرفیت‌های آموزشی مشاوره‌ای و فناوری دانشگاه علم و صنعت  و شرکت مدیریت منابع آب ایران ،همکاری در انتخاب ،طراحی، ساخت ،ارزیابی و ارتقاء کمی و کیفی ابزارهای اندازه گیری مورد نیاز چاه های کشاورزی و توسعه شبکه پایش آب ها در راستای طرح احیا و تعادل بخشی از منابع آب زیرزمینی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، همکاری در طراحی و ایجاد زیرساخت‌ها و شبکه انجام آزمون و تست ابزارهای اندازه گیری آب مورد نیاز شرکت ها طبق استانداردهای معتبر ملی و بین المللی بخشی از زمینه‌های اصلی همکاری  طرفین را در این تفاهم نامه  پنج ساله به خود اختصاص داده است.

ارتقا کمی و کیفی کنتورهای مورد نیاز چاه‌های بهره برداری ،ارتقا ارتقاء کمی و کیفی سایر ابزارهای اندازه گیری مورد نیاز شرکت مدیریت منابع آب ایران، همکاری در ایجاد یک آزمایشگاه مرجع مورد تایید سازمان استاندارد و مراجع بین المللی در زمینه ی اندازه گیری آب ، توسعه  کاربرد فناوری های نوین در فراهم سازی الزامات و نیازمندی‌های ایجاد شبکه هوشمند یکپارچه اندازه گیری آب  بخشی از محورهای اصلی این همکاری ذکر شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات