جعفرزاده از مهرآباد و کاشانی از فرودگاه امام رفتند

جعفرزاده از مهرآباد و کاشانی از فرودگاه امام رفتند

فرهادی جایگزین جعفر زاده در سازمان هواپیمایی کشور شد و طبق حکم فرهادی مدیرکل حوزه ریاست سازمان هواپیمایی خورد.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات