بهره برداری از طرح اجرای زیر سازی و آسفالت ایستگاه سلامت پارک لاله شهر سربیشه

بهره برداری از طرح اجرای زیر سازی و آسفالت ایستگاه سلامت پارک لاله شهر سربیشه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات