نگاهی به کارنامه دولت در بخش مسکن

سیاستی که با ورود اسلامی به کابینه دولت در مرحله اجرا قرار گرفت؛ ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن ملی برای دهک‌های متوسط و تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار مسکن مهر تا پایان دولت است که تا به امروز بخش عمده‌ای از مسکن مهر ساخته و تحویل شده و طبق گزارش وزارت راه وشهرسازی در آبان ماه سال جاری پرونده مسکن مهر به غیر از حدود ۳۰ هزار واحدی که درگیر پرونده حقوقی است، بسته‌ می‌شود. هر چند در چهار سال اول دولت، وعده مسکن اجتماعی به اجرا نرسید اما در دور دوم بنای ساخت مسکن ملی گذاشته شد و دولت دوازدهم وعده تحویل ۹۰۰ هزار واحد مسکن ملی و مسکن مهر را تا پایان سال ۱۴۰۰ داد. بعد از تصمیم دولت برای ساخت بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به عنوان مسکن‌ملی، تمام وزارتخانه‌ها دعوت شدند تا با در اختیار گذاشتن زمین‌های خود طی تفاهم با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات