بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای کرج-قزوین و بالعکس، تهران-پاکدشت و تهران-بومهن

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای کرج-قزوین و بالعکس، تهران-پاکدشت و تهران-بومهن

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات