ساماندهی 350 کیلومتر از رودخانه های استان اصفهان در حال...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، دکتر مسعود میر محمد صادقی، سوم شهریورماه، با اشاره به ابلاغ نقشه کلی شرکت آب منطقه ای جهت کنترل سیلاب به شهرک های صنعتی اظهار کرد: به تمام شهرک های صنعتی استان اصفهان ابلاغ شد تا متناسب با دستورالعمل های دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای و براساس مطالعات انجام شده حد بستر و حریم رودخانه اقدام کنند.

وی افزود: 30 کیلومتر از رودخانه پلاسجان در بالادست زاینده رود ساماندهی شده است و 70 کیلومتر از این رودخانه هم جهت پیشگیری از تصرفات حریم و بستر رودخانه آزادسازی شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اهمیت ساماندهی رودخانه های استان اصفهان تصریح کرد: 350 کیلومتر از رودخانه های استان اصفهان ساماندهی شده است که می توان به 70 کیلومتر ساماندهی در رودخانه زاینده رود در محدوده شهرستان فلاورجان و 80 کیلومتر هم در شرق اصفهان اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر قراردادهایی تحت عنوان ساماندهی رودخانه های استان اصفهان در حال اجراست که تاکنون 9 کیلومتر در مسیر برخوار و 12 کیلومتر رودخانه شور در سرشاخه های آن در شهرستان دهاقان ساماندهی شده است.

میرمحمدصادقی با اشاره به ساماندهی رودخانه پلاسجان در نزدیکی پل گشنیزجان گفت: با توجه به فرسایش بیش از حد مئاندر رودخانه اقدام به اصلاح و ساماندهی شده است و تاکنون عرض 70 متری رودخانه به طول دو کیلومتر در جال اجرا است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات