کیفیت ساخت و سازها افزایش خواهد یافت

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، همچنین پایان عملیات ساختمانی را منوط به امضای مجری و صدور شناسنامه فنی عنوان و اظهار کرد: امیدواریم گام‌به‌گام اقدامات مثبت و موثری صورت بگیرد و شاهد افزایش کیفیت هرچه بهتر ساخت و ساز در تهران باشیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات