اجرای تأسیسات مکانیک برق...

اجرای تأسیسات مکانیک برق...

تأسیسات مکانیک برقی پروژه بهسازی و نوسازی سالن ورزشی شهید عاقلی نژاد با صرف هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال در بخش های سرمایش و گرمایش و روشنایی به اتمام رسید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد با صرف هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال اجرای تأسیسات مکانیک برقی سالن شهید عاقلی نژاد در دو بخش سرمایش و گرمایش و روشنایی با نظارت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری به انجام رسید.

در این پروژه بهسازی و نوسازی سالن ورزشی، هفت میلیارد ریال جهت انجام مجموعه سرمایش و گرمایش   و 300 میلیارد ریال نیز به منظور اجرای سیستم روشنایی که شامل کابل، چراغ، افزایش انشعاب برق و ... می شود، هزینه شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات