دیدار فرمانده سپاه فامنین با مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح

دیدار فرمانده سپاه فامنین با مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات