تعویض درایو شفت فن برج خنک کن واحد۳ نیروگاه شهید مفتح

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات