اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین: مشارکت سازمانهای مردم نهاد استان قزوین در مدیریت پسماند نذورات ایام محرم تحت عنوان محرم یاران

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، زین العابدین رستمی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: این نشست در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و به ریاست حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین و حضور نمایندگان تشکلهای مردم نهاد استان قزووین و شبکه تشکلهای زیست محیطی استان قزوین با هدف روش های مشارکت سازمان های مردم نهاد در جمع آوری و مدیریت پسماندهای ناشی از نذورات مردم در ایام محرم تحت عنوان محرح یاران تشکیل شد.

در این نشست حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تسلیت و تعزیت ایام عزاداری محرم و صفر و قبولی عبادات در درگاه خداوند متعال با اشاره به معطوف نکردن برنامه های فرهنگی به ایام خاص گفت : برنامه های آموزشی و فرهنگی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم در ارتباط با موضوعات پسماند و سایر موضوعات باید به صورت مستمر و منظم صورت گرفته و اثربخشی آن خیلی بیشتر از مناسبت های کوتاه مدت و یا معطوف به یک مناسبت خاص باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به شرایط خاص کشور و شرایط ویژه ناشی از همه گیری ویروس کرونا ادامه داد: فعالیت های اطلاع رسانی لازم از قبیل نصب بنر در معابر، برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی صدا و سیما باید توسعه پیدا کند تا مردم آگاهی لازم جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و زیست محیطی را داشته باشند.
در این نشست که نماینده سازمان پسماند قزوین حضور داشت هماهنگی های لازم جهت همکاری و مشارکت اعضای تشکلها با سازمان پسماند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین جهت تعامل در مدیریت پسماند نذورات ایام محرم صورت گرفت


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات