اختصاص ۱۶ درصد از تماس های شهروندان با ۱۳۷ مشهد به موضوع نظارت بر ...

اختصاص ۱۶ درصد از تماس های شهروندان با ۱۳۷ مشهد به موضوع نظارت بر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات