نیازمند تغییر رفتار و نگاه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر هستیم

نیازمند تغییر رفتار و نگاه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر هستیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات