بهره‌برداری از ۱۳ پروژه برق منطقه‌ای یزد در هفته دولت

بهره‌برداری از ۱۳ پروژه برق منطقه‌ای یزد در هفته دولت

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت با اعلام خبر فوق، مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه‌ها را بیش از به ۲ هزار ۸۳۲ میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: برخی از این پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و هدف از اجرای این پروژه‌ها، فراهم کردن زیر‌ساخت تامین انرژی، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق شهرستان‌های مهریز، اشکذر، خاتم، اردکان و تفت و ایجاد اشتغال در صنایع تامین برق است.

وی توسعه دو بی خط ۶۳ کیلوولت پست امامزاده و کلیددار کردن دو بی موجود با اعتبار هزینه شده ۶۳۷ میلیارد ریال را یکی از پروژه‌های قابل افتتاح در شهرستان اردکان عنوان کرد و گفت: همچنین توسعه دو بی خط ۶۳ کیلوولت در پست ۴۰۰ سرو برای اتصال به پست امامزاده با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال، ۱۴ کیلومتر خط دو مداره ۶۳ کیلوولت سرو- امامزاده و احداث پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت سرو با یک ترانسفورماتور از دیگر پروژه‌های آماده بهره‌برداری در این شهرستان است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد همچنین احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت خضرآباد شامل دو دستگاه ترانسفورماتور ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت به ظرفیت کل ۳۲۰ مگاولت آمپر، دو بی خط ۲۳۰ کیلوولت ورودی و دو بی ترانسفورماتور ۲۳۰ و دو دستگاه بی ۶۳ کیلوولت ترانسفورماتور و یک دستگاه بی کوپلاژ ۶۳ را یکی از پروژه‌های قابل بهره‌برداری در شهرستان اشکذر دانست و افزود: ورود و خروج ۲٫۵ کیلومتر خط دو مداره با ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت نیز یکی دیگر از پروژه‌های قابل افتتاح در شهرستان اشکذر است.

وی در ادامه ۱۲ کیلومتر خط دو مداره پست سریزد با ولتاژ ۶۳ کیلوولت و استقرار پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت سیار مربوطه، ۱۸ کیلومتر خط دو مداره ۶۳ کیلوولت اتصال به پست مهرگان،۳۰ کیلومتر فیبر نوری یزد۱ به مهرگان را از پروژه‌های قابل بهره‌برداری در شهرستان مهریز دانست.

همچنین نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی سولار تجارت کیش و نیروگاه مقیاس کوچک ۶ مگاواتی تدبیر نیرو در شهرستان تفت، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی چاهک در شهرستان خاتم و نیروگاه مقیاس کوچک ۸ مگاواتی طراح بهینه کیان در شهرستان یزد با سرمایه‌گذاری ۱۹۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، را از پروژه‌های قابل افتتاح بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت با اعلام خبر فوق، مجموع اعتبار هزینه شده این پروژه‌ها را بیش از به ۲ هزار ۸۳۲ میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: برخی از این پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و هدف از اجرای این پروژه‌ها، فراهم کردن زیر‌ساخت تامین انرژی، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق شهرستان‌های مهریز، اشکذر، خاتم، اردکان و تفت و ایجاد اشتغال در صنایع تامین برق است.

وی توسعه دو بی خط ۶۳ کیلوولت پست امامزاده و کلیددار کردن دو بی موجود با اعتبار هزینه شده ۶۳۷ میلیارد ریال را یکی از پروژه‌های قابل افتتاح در شهرستان اردکان عنوان کرد و گفت: همچنین توسعه دو بی خط ۶۳ کیلوولت در پست ۴۰۰ سرو برای اتصال به پست امامزاده با اعتبار ۶۱ میلیارد ریال، ۱۴ کیلومتر خط دو مداره ۶۳ کیلوولت سرو- امامزاده و احداث پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت سرو با یک ترانسفورماتور از دیگر پروژه‌های آماده بهره‌برداری در این شهرستان است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد همچنین احداث پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت خضرآباد شامل دو دستگاه ترانسفورماتور ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت به ظرفیت کل ۳۲۰ مگاولت آمپر، دو بی خط ۲۳۰ کیلوولت ورودی و دو بی ترانسفورماتور ۲۳۰ و دو دستگاه بی ۶۳ کیلوولت ترانسفورماتور و یک دستگاه بی کوپلاژ ۶۳ را یکی از پروژه‌های قابل بهره‌برداری در شهرستان اشکذر دانست و افزود: ورود و خروج ۲٫۵ کیلومتر خط دو مداره با ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت نیز یکی دیگر از پروژه‌های قابل افتتاح در شهرستان اشکذر است.

وی در ادامه ۱۲ کیلومتر خط دو مداره پست سریزد با ولتاژ ۶۳ کیلوولت و استقرار پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت سیار مربوطه، ۱۸ کیلومتر خط دو مداره ۶۳ کیلوولت اتصال به پست مهرگان،۳۰ کیلومتر فیبر نوری یزد۱ به مهرگان را از پروژه‌های قابل بهره‌برداری در شهرستان مهریز دانست.

همچنین نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی سولار تجارت کیش و نیروگاه مقیاس کوچک ۶ مگاواتی تدبیر نیرو در شهرستان تفت، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی چاهک در شهرستان خاتم و نیروگاه مقیاس کوچک ۸ مگاواتی طراح بهینه کیان در شهرستان یزد با سرمایه‌گذاری ۱۹۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی، را از پروژه‌های قابل افتتاح بیان کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات