جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مهریز با حضور امام جمعه،فرماندار،دادستان،شهردار و دیگر مسوولین مهریز برگزارشد.

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مهریز با حضور امام جمعه،فرماندار،دادستان،شهردار و دیگر مسوولین مهریز برگزارشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مهریز

  منبع خبر

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز

  شهرداری مهریز یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر مهریز می باشد

   نظرات