افتتاح متمرکز 2 پروژه شرکت آب منطقه ای گلستان در شهرستان علی آباد...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات