افتتاح متمرکز 2 پروژه تامین آب شرکت آب منطقه ای گلستان در شهرستان...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات