بازدید فرماندار شهرستان ابهر و مدیر امور منابع آب این شهرستان از...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، پیرو درخواست تعدادی از کشاورزان محترم بینارود و لزوم حفاظت و صیانت از حریم و بستر رودخانه، منابع طبیعی و خاک و همچنین در راستای اجرای مفاد صورتجلسه حفظ حقوق بیت المال، وجیه اله نوروزی فرماندار شهرستان ابهر به اتفاق مهندس سید حسن ابراهیمی مدیر منابع آب این شهرستان در معیت کشاورزان ذینفع باغ شاتوت بازدید نمودند.

در این بازدید،وجیه اله نوروزی فرماندار ابهر ضمن قدر دانی از امور منابع آب ابهر در اجرای وظایف ذاتی و بازگشایی نقاط حادثه خیز  و حساس، بر حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال و حفاظت از منابع آبی تأکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات