افزایش میزان تولید انرژی در مرداد 99 نسبت به سال گذشته

افزایش میزان تولید انرژی در مرداد 99 نسبت به سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات