دو تن از بانوان آب منطقه ای آذربایجان شرقی مدیر پروژه های...

دو تن از بانوان آب منطقه ای آذربایجان شرقی مدیر پروژه های...

طی احکام جداگانه‌ای دو تن از بانوان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان مدیر پروژه خرید چاه های کم بازده کشاورزی و مدیر مطالعات مدیریت حفاظت کیفی منابع آب( پروژه های ششم و دهم) طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، خانم لیلا خورده ‌فروش کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی با بیش از ۱۸ سال سابقه با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه خرید چاه های کم بازده کشاورزی و خانم نعیمه شعبانی کارشناس هماهنگی و پیگیری نیزبا ۱۸ سال سابقه با حفظ سمت به عنوان مدیر پروژه مطالعات مدیریت حفاظت کیفی منابع آب منصوب شدند.

روابط عمومی شرکت ضمن تبریک، برای این همکاران توفیق و سربلندی آرزومند است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات