گفتگوی مستقیم و پاسخگویی قائم مقام مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی با مردم از طریق سامد

گفتگوی مستقیم و پاسخگویی به مردم شریف استان

با حضور قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، آقای مهندس محمودی

چهارشنبه 5 اردیبهشت99

از ساعت 9 الی 10:30

از طریق سامانه سامد ، شماره تلفن 111

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات