روایت یک مدیر از دفاتر خدمات الکترونیک

یکی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک مشکلات موجود در روند کار و بازدهی دفاتر خدمات الکترونیک را ناشی از مشکلات موجود در این دفاتر می‌داند و به حمایت ضعیف شهرداری تهران از این بنگاه های خدماتی اشاره می‌کند.

وی که به خاطر نگرانی از تبعات اظهارنظر‌، حاضر نشد نامش در این گزارش ذکر شود، توضیح داد: ناهماهنگی‌های موجود در مورد سیاست‌گذاری‌های کلان برای دفاتر خدمات الکترونیک موجب شده تا نه تنها این دفاتر با کمبود شدید درآمد مواجه باشند، بلکه در عملکرد نیز با مشکل روبه‌رو شوند.

به گفته این مهندس، شهرسازی از ۳ سال گذشته تا‌کنون تعرفه کارمزد خدمات الکترونیک که از سوی شورای شهر تعیین شده بود، افزایش نیافته است در حالی که مدیران این مراکز خدماتی ناچار به افزایش درآمد کارمندان از ۲۰۰ هزار تومان در ۳ سال گذشته به ۳۷۰ هزار تومان در سال جاری هستند. به اعتقاد وی که اتفاقا یکی از دفاتر پررونق تهران را اداره می کند، درآمد پایین کارمندان موجب شده تا تخلفاتی از سوی آنها به وجود بیاید و د‌ر حال حاضر شاهد دریافت کارمزد بیش از حد مجاز در این دفاتر باشیم.

این مدیر دفتر خدمات الکترونیک با این توضیحات به ضرردهی اغلب این دفاتر اشاره می‌کند و می‌گوید: ماه پیش دفتر وی ۷۰ میلیون تومان ضرر کرده است و به طور کلی هنوز این دفاتر به مرحله درآمدزایی نرسیده‌اند.

قرار داد پیمانکاری‌، دیگر مشکل پیش روی این دفاتر است. به گفته وی دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان پیمانکار از سوی شهرداری جذب کار شده‌اند‌، در حالی که اغلب مدیران از هزینه این نوع قرارداد خبر نداشتند. بر این اساس مدیران دفاتر خدمات الکترونیک باید بابت هر بار دریافت کارمزد، ۶۷/۱۶ درصد به بیمه پرداخت کند که این مشکلات مالی این دفاتر را دو چندان می‌کند.

منبع:دنیای اقتصاد

 

 

    نظرات