مهندس قزوینی بعنوان عضو کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

مهندس قزوینی بعنوان عضو کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

مهندس علیرضا قزوینی بعنوان عضو کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی انتخاب شد. اولین جلسه این کمیته هفتم شهریورماه برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات