نشست سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حاج آقای توسلی نژاد، مدیر کل مرکز خدمات حوزه های علم...

نشست سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با حاج آقای توسلی نژاد، مدیر کل مرکز خدمات حوزه های علم...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات