جلسه هماهنگی و بررسی دقیق آمار افتتاح ، کلنگ زنی طرح اقدام ملی با حضور دکتر محمودزاده ، معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع...

جلسه هماهنگی و بررسی دقیق آمار افتتاح ، کلنگ زنی طرح اقدام ملی با حضور دکتر محمودزاده ، معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات