کدام بخش کمترین هزینه ایجاد شغل را دارد؟

کدام بخش کمترین هزینه ایجاد شغل را دارد؟

یک فعال تعاونی با تاکید بر افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی، اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ و اعمال مشوق‌های پیش‌بینی شده برای بخش تعاون را خواستار شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات