روز مردم‌شناسی؛ بهانه‌‏ای برای تاکید بر اهمیت مردم‌شناسی برای معماری و شهرسازی بهتر

روز مردم‌شناسی؛ بهانه‌‏ای برای تاکید بر اهمیت مردم‌شناسی برای معماری و شهرسازی بهتر

مقصود مردم شناسی، معرفت حاصل کردن به کلیه احوال انسان است و جان آدمی که محرک ایجاد سازمان‌ها و بنیانهای کهن فرهنگی جامعه بشری و واقعه‏های اجتماعی است، نقشی بااهمیت در این میان دارد. بنابراین امید است فعالیتهای حوزه معماری و شهرسازی و مردم‏شناسی در تعاملی سازنده و قویتر، منجر به ارتقای رضایت زندگی شهری شده و با این هم‏افزایی، علاوه بر استفاده در بخش شناخت، از توانمندی این علوم در جهت تبیین، پیش‏بینی و کنترل روابط پایدار جامعه بشری بهره برد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات