تماس ۳۵۰ شهروند با مرکز ۱۳۷ با موضوع ماه محرم

تماس ۳۵۰ شهروند با مرکز ۱۳۷ با موضوع ماه محرم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات