در تابستان امسال از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی تحقق یافت؛ تعمیر و بازیابی قطعات و تجهیزات حساس ابزاردقیقی

در تابستان امسال از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی تحقق یافت؛ تعمیر و بازیابی قطعات و تجهیزات حساس ابزاردقیقی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات